Politikerne kan fratas byggesakene

Kravet om raskere byggesaksbehandling kan gjøre slutt på politisk håndtering av klagesakene.