Losane har ikkje tilgang til oppdaterte sjøkart

Dei elektroniske karta som Kystverket brukar for å halde losane oppdatert er ikkje tillatt brukt som navigasjonsmiddel på skip langs norskekysten.