Høyrisiko for misdannelser

Tjenestegjørende om bord på KNM «Kvikk» har hatt en 4,6 ganger høyere risiko for å få barn med misdannelser enn andre ansatte i Sjøforsvaret. Det viser en kartlegging utført ved Universitetet i Bergen.