• <b>FULL FART:</b> Fremdeles er det full fart for barna i Paradis barnepark, men redusert tilskudd fra Bergen kommune kan føre til at barneparktilbudet blir mindre attraktivt. FOTO: Tor Høvik

- Siste vers for barneparkene

Ansatte i barneparker raser etter at det kommunale tilskuddet ble halvert fra nyttår av. Nå vil de vite om barneparkene har en fremtid.