Livsnytarar i Nautesund

For seks år sidan var gjestene med på å kåra Nautesund Camping & Hytter til den beste campingplassen i Hordaland. Mykje tyder på at staden står høgt i kurs ennå.