Turistane strøymer til Hardanger

Ein må ti år attende for å finne betre gjestetal i Hardanger, både på hotell, hytter og campingplassar.