Slik kan Nonneseterkvartalet bli

Får utbygger det som den vil, står et 15 etasjer høyt kontorlokale klart på Nonneseter høsten 2007. Til sammenlikning har rådhuset 14 etasjer.