Høyt henger han...

Hva gjør denne mannen hengende i et tre i Kong Oscars gate, ti meter over bakken?