Leteaksjon på Askøy avblåst

En stjålet båt er funnet drivende ved Tveitevågen. Leteaksjonen er nå avsluttet.