Truet med å skyte <br/>sosialkontoransatte

Da 41-åringen ikke fikk innvilget penger til å betale husleien, truet han med å skyte ansatte ved sosialkontoret.