Gravskjending på Askøy

Gravlys er sparket ned og gravstøtter tilgriset på Tveit kirkegård. Vandalene har systematisk gått løs på barnegraver.