Os skal henta inn slarket

Os-politikarane har funne rom til ny brannstasjon, ny barnebustad og 70 nye seniorhusvære i 2006-budsjettet. Fleire osingar og fjerning av slark i organisasjonen gjev balanse i budsjettet.