Ingen skjerpet kontroll på Flesland

Utpekingen av Norge og norske interesser som terrormål får ingen merkbare konsekvenser for passasjerbehandlingen på Bergen lufthavn, Flesland.