Kristin sjarmerte Høyanger

SV sin Kristin Halvorsen kom til Høyanger med den bodskapen folket i industristaden ville ha 1. mai: Som største eigar i Hydro må staten sørgje for at selskapet investerer i lønsame prosjekt i Norge.