Over 10.000 ledige i Hordaland

Arbeidsledigheten fortsetter å stige også i Hordaland og i Bergen. Det er nå over 10.000 helt ledige og på tiltak i fylket, nesten 6000 av dem er hjemmehørende i Bergen.