Griper inn mot sprengningsstøy

Alle beboere må få informasjon i god tid før sprengning. Arbeidet i Klostergarasjen skal ikke begynne før klokken 7, mot klokken 6 nå.