Stopp for tusenårsstaden

Fylkesutvalet stoppar bygginga av tusenårsstaden i Øystese, slik prosjektet no ligg føre.