Rektorer vil ikke bli papirflyttere

Skoleledere er urolige for konsekvensene av omleggingene i Bergen kommune. De frykter de blir mer byråkrater og mindre i kontakt med elever og ansatte.