Slaktet - og akseptert

«Politisk betent, utrolig uryddig, saken stinker». Karakteristikkene var mange og sterke da bystyret i kveld drøftet Slaktehustomten.