- Høye bøter (i seg selv) har liten effekt

Høyere bøter fører ikke nødvendigvis til færre lovbrudd i trafikken.