Bompengestyre får sparken

Fylkeskommunen har sett seg lei på pengebruken til Sunnhordland Bru og Tunnelselskap. Nå vil politikerne kaste hele styret, som består av både ordførere og fylkesrådmann.