• REDERI: Havforskningsinstituttet samarbeider med Universitetet i Bergen om rederi med forskningsfartøyer. Her ligger et av skipene, «Johan Hjort», klart for tokt i nordområdene.

Forsker uten grenser

Professor Svein Sundby er en forsker for den nye tid. Med arbeidssted på Havforskningsinstituttet, Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen er han en forsker uten grenser.