Ham, hamstring og hase

TVHORDALAND HAR SKIFTA HAM. Fjernsynskanalen vår i Krinkelkroken tek konsekvensen av byprioriteringa og endrar namn til btv, noko som også reflekterer at han er BT sin eigedom.