- Barnevernsbarn rives opp fra nærmiljø

Bergensbarn som trenger krisehjelp, blir kjørt land og strand rundt på grunn av mangel på akuttplasser.