Forskerspirer på tokt

Havet blir surere og temperaturen stiger. Nå undersøker elever ved Bergen Katedralskole endringene for å vurdere mottiltak. Det begynner å haste.