Biskopene godtar ikke betaling i kirkene

Biskopene i Den norske kirke vil ikke akseptere betaling for vielser og begravelser i kirkene. Kirkedepartementet mener også at vedtaket om å ta betaling for vielser og begravelser i kirkene i Bergen, er i strid med gjeldende tolkning av kirkeloven.