Måtte rømme hus etter fuktskader

Flomnatten fosset vannet gjennom Åse Dahl sin hage. Knapt tre uker etter venter hun fremdeles på å flytte inn igjen i huset.