E39 over Stord åpnes onsdag

Fem dager før planen åpnes stamveien mellom Bergen og Stavanger for trafikk uten omkjøring.