Brøyte-syndere risikerer bøter

Huseiere som ikke brøyter eller strør glatte fortau risikerer å bli anmeldt til politiet.