Byrådet støtter ekspressbåt

Byrådet støtter forslaget om å knytte ytre Hardanger tettere til Bergen sentrum ved å etablere en ekspressbåtrute fra Hardanger, via Flesland, til Bergen sentrum.