• (1/3)
    JULEMAT: Julen er under kontroll. Kjøtthandler Olav Lavik i «pinnekjøttrommet» som tar inntil ti tusen pinnesider.<p/>FOTO. JAN M. LILLEBØ

Julemat på pinne