Grønt lys for bybanen

Dommedagstrusselen fra næringsdrivende på Kronstad skremte ikke flertallet ifra å vedta den foreslåtte bybanetraseen.