Tøff kur for Austevoll

Austevoll har ein tøff kur i vente. Rådmannen vil fjerne lærarstillingar, redusere reinhald, skru opp prisen på kulturskulen og omgjere ein av to sjukeheimar til omsorgsbustader.