UiB-rektor St. Olavsridder

Rektor, professor Kirsti Koch Christensen ved Universitetet i Bergen ble i går utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt samfunnsgagnlige virke.