• (1/2)

Reddet hus med T-skjorter og hageslange

Da brannvesenet kom, sto flammene alle veier og flere hus var i fare. Etter flere timers innsats fra både brannfolk og beboere er husene reddet, men 50 mål er svidd ned.