Utan telefon i Indre Sogn

Kring 3000 telefonabonnentar i Indre Sogn har sidan før tolv i dag vore utan samband.