- Bruken av tvang vil øke

Bergens Tidende har besøkt Bergen Røde Kors sykehjem. Både ledelse ogpersonale setter spørsmålstegn ved om det vil hjelpe deres pasienter ogandre som vil inn på sykehjem at ventelisten fjernes.