Ulikhet basert på sosial bakgrunn øker

Elever med ressurssterke foreldre gjør det stadig bedre enn andre på skolen. Den sosiale ulikheten har økt de siste ti årene, viser ny undersøkelse. Mer prosjektarbeid og elevstyrt læring kan være forklaringen.