Krev ein kvart mill. frå eks-psykolog

Tre kvinnelege pasientar av dåverande psykolog Rune Amundsen vil krevje over 750.000 kroner i erstatning og oppreising i den kommande rettssaka mot eks-psykologen frå Florø.