15 år med overfall og trusler

Anne Grethe Fagereng hadde fortalt om overfall, tyverier og trusler i 10 år før Stian Njøten skal ha begynt sin terror.