Roser snartenkte piloter

Da spoilerne som skulle bremse farten ikke slo seg opp, forsøkte pilotene å bremse ved å skrense flyet. - Kjapt tenkt, roser Grete Myhre i Havarikommisjonen.