- Hørte kunder banke <br/>på om natten

Aksjonen mot Wat Po kommer ikke som en overraskelse på flere av naboene.