Smittealarm på <br/>Barneklinikken

I alt fem barn og seks voksne på Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus har fått oppkast og diare de siste dagene.