For stort, for høyt, for nært naboene

Tre boligblokker i Svartediksveien kan bli revet etter at fylkesmannen i går avviste klagen fra utbygger Ole Rakner.