Holder ikke tritt med køen

Bergen kommune klarer ikke å holde tritt med barnehagekøen. I år får Bergen 750 nye barnehageplasser. Likevel har køen vokst det siste halvåret.