Mange arbeidsledige går glipp av rentefritak

Bare 7509 av nesten 20.000 arbeidsledige med høyere utdannelse søkte i fjor Lånekassen om rentefritak. Mange går glipp av penger de har krav på.