Vil ha 11 nye bomstasjonar

Politikarane vil «teppebombe» Vestlandet med nye bomstasjonar. Ein køyretur på E39 gjennom dei fire vestlandsfylka kan om få år innebere 16 bompasseringar.