Frieles «tabber»

Ordføreren leser opp en lang merknad og legger ikke merke til at alle gruppeledere for lengst har markert at partiene støtter merknaden.