Fortsetter kirkekampen i sentrum

Motstanderne av stormenigheten i Bergen sentrum for fire år siden gir ikke opp.