Oppretter beredskapstelefon

Bergen kommune har opprettet en egen beredskapstelefon som følge av flom og ras i Bergen.